การเลือกซื้อของเล่นเด็กในการพัฒนาทักษะการเจริญเติบโต

ของเล่นเป็นสิ่งที่ทั้งเด็กๆ และผู้ใหญ่บางท่านชื่นชอบ ซึ่งก็มีสิ่งที่ดึงดูดแตกต่างกันตามวัยและช่วงอายุ อย่างๆ เด็กๆ ก็จะชอบของเล่นที่มีสีสัน ปรับแต่งท่าทางได้หรือผู้ใหญ่ก็จะเก็บโมเดล ฟิคเกอร์ต่างๆ เพื่อสนองความชอบของตนเอง แต่ในบทความนี้เราจะพาท่านผู้อ่านไปพบกับ “การเลือกซื้อของเล่นเด็กในการพัฒนาทักษะการเจริญเติบโต” ให้เหมาะสมกับวัยกันครับ จะมีอะไรบ้างนั้น เราไปชมกันดีกว่าครับ

ของเล่นกับวัยที่เปลี่ยนไป

ในแต่ละช่วงอายุนั้น สิ่งของต่างๆ ก็จะปรับเปลี่ยนไปตามความสามารถในการใช้งานและชุดความคิดที่เปลี่ยนไปตามวัยครับ ไม่เว้นแม้แต่กระทั้ง “ของเล่น” ที่ต่างวัย ดีเทลและความยากง่ายในการเล่นก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยครับ

การเลือกซื้อของเล่นเด็กเพื่อพัฒนาตามวัย ตามความเจริญเติบโต

การเล่นสำหรับเด็กทารก จะช่วยให้เด็ก ๆ พัฒนา เพื่อให้พวกเขาเข้าใจโลกมากขึ้น นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมการกระตุ้นพวกเขาถึงสำคัญนัก และสนุกมากด้วย ตั้งแต่เพลย์แมทสำหรับเด็กทารกจนถึงของเล่นในห้องน้ำและอื่น ๆ ตัวเลือกของเราใช้เสียง ผิวสัมผัส และสีสดใสเพื่อส่งเสริมให้เด็กหัวเราะและเติบโตได้มาก ๆ โดยไม่มีสารเคมีอันตรายใดๆ ดังนั้นควรเลือกของเล่นที่ปราศจากสารก่ออันตรายและหากทำจากไม้และมีชิ้นใหญ่พอประมาณจะดีที่สุดครับ

การเล่นเด็กช่วงอายุตั้งแต่ 1 – 6 ปี เด็กวัย 1-2 ปี ควรจัดให้เป็นการเล่นสำรวจที่ใช้ประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น การให้เด็กบริหารแขนขา การเล่นดิน-ทราย-น้ำ การหยิบของตามคำบอก เป็นต้น สำหรับเด็กวัย 2-4 ปี ควรจัดให้เด็กใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ออกมาเป็นการแสดงบทบาทสมมติหรือผลงานทางศิลปะ เช่น การเล่นเป็นพ่อแม่ การเล่นขายของ การเล่นสร้างงานศิลปะ เป็นต้นและเด็ก4-6 ปี ควรจัดให้เป็นการเล่นที่เด็กสามารถสะท้อนความคิดความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กเรียนรู้ เช่น การวาดภาพและเล่าเรื่องราว การแสดงบทบาทสมมติ การเล่นที่ใช้ทักษะการสังเกตเปรียบเทียบ

ประโยชน์ของของเล่นเด็กเล็ก

●ช่วยกระตุ้นความสนใจ เสริมสร้างจินตนาการ และกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น ทำให้เรียนรู้สิ่งต่างๆได้ไว

●ของเล่นช่วยฝึกให้เด็กได้ลองใช้ประสาทสัมผัสทางด้านต่างๆ  ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อแขนขา พัฒนากล้ามเนื้อมือ ทั้งมัดเล็กมัดใหญ่ สร้างความสมดุลให้ร่างกาย

●เมื่อได้เล่นของเล่น จะช่วยให้อยากเรียนรู้ และตอบสนองความต้องการในการทำกิจกรรมต่างๆ

●ของเล่นนั้นจะทำให้เด็กได้แสดงจินตนาการ แสดงความรู้สึกนึกคิดอย่างอิสระภายใต้  เสริมสร้าง EQ ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

●ของเล่นจะช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ และสร้างลักษณะนิสัย และพื้นฐานที่ดีให้แก่เด็ก อีกทั้งยังช่วยพัฒนาให้เด็กสามารถปรับตัว รู้จักการเรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคม และเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

เราจะแบ่งประเภทของเล่นได้อย่างไรบ้าง?

ของเล่นช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย  ของเล่นมีประโยชน์มากมาย แต่ละประเภท ก็จะช่วยให้เกิดการพัฒนาทางการใช้ประสาทสัมผัส คือ ตา, หู, จมูก, ลิ้น, การสัมผัส ของเล่นประเภทนี้จะให้ประโยชน์ในแบบที่แตกต่างกันไป เช่น เครื่องแขวน โมบาย ของเล่นที่มีเสียงมีไฟ เป็นต้น

ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์   ของเล่นจะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ได้ดี ช่วยให้จิตใจแจ่มใส เบิกบาน มักมีเสียงและสามารถเคลื่อนไหวได้ สามารถเล่นได้นานๆ เช่น กล่องดนตรี เครื่องเคาะ เครื่องเขย่า เป็นต้นครับ

และนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับ “การเลือกซื้อของเล่นเด็กในการพัฒนาทักษะการเจริญเติบโต” ที่เราได้นำมาฝากกันครับ เราหวังว่าจะชอบกันนะครับ