Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
พอตบุหรี่ไฟฟ้า
Lifestyle

6 วิธีการเลือกบุหรี่ควรเลือกอย่างไร ให้หายขาด

เชื่อวง่าหลายคนนั้นอาจจะคิดอยากที่จะเลิกบุหรี่กันใช้ไหมครับ ?  ซึ่งการเลิกบุหรี่นั้นก็มีวิธีการเลิกด้วยวิธีที่หลากหลายดังนั้นในบทความนี้เราอยากจะขอพูดถึง 6 วิธีการเลือกบุหรี่ควรเลือกอย่างไร ให้หายขาด ซึ่งมั่นใจได้เลยครับว่าแต่ละวิธีนั้นจะช่วยให้เราสามารถที่จะหายขาดจากบุหรี่ได้ อย่างแน่นอน   หาอะไรเคี้ยวไว้เสมอ   ถึงแม้ว่าการเคี้ยวของวต่อหน้าคนอื่นนั้นจะดูเสียมารยาททั่วไปนะครับ แต่ว่าถ้าหากว่าอยู่คนเดียว หรือไม่มีใคร และอยู่ตัวคนเดียวซะส่วนมาก การหาอะไรเคี้ยวไว้ในปากให้ปากเราไม่รู้สึกว่าว่างนั้นจะช่วยให้เราเลิกบุหรี่ได้ง่ายขึ้นนะครับ แต่ว่าถ้าหากอยู่ในพื้นที่แออัด หรือ พื้นที่ที่มีคนที่หลากหลายนั้นการเลือกหาอะไรเคี้ยวไว้ในปากนั้นอาจจะเสียมารยาทนะครับ ทางที่ดีนั้นถ้าอยู่คนเดียวค่อยหาอะไรเคี้ยวไว้จะดีกว่านะครับ   ค่อย ๆ ลดจำนวนการสูบลง   ถ้าหากว่าไม่ชอบหาอะไรเคี้ยวไว้ นั้นอีกเรื่อง อีกวิธีที่เรานั้นจะใช้ในการเลิกบุหรี่นั้นคือการค่อย ๆ ลดจำนวนการสูบที่น้อยลงซึ่งอาจจะค่อย ๆ ลดจำนวนมวนในการสูบให้ลดน้อยลง โดยปกตินั้นเราอาจจะสูบอยู่ที่ 3 ซอง ต่อ 1 อาทิตย์เราก็อาจจะค่อย ๆ ลดให้ถี่น้อยลง โดยอาจจะเหลือ 1 ซอง ก่อน และค่อย ๆ ลดลงก็ได้นะครับ แต่วิธีนั้นจะต้องใช้ความพยายามค่อนข้างสูง และ จะสำเร็จหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยเช่นกันนะครับ   ดื่มน้ำบ่อย ๆ   วิธีนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นวิธีที่จะช่วยให้เลิกบุหรี่ได้หายขาดนะครับ แต่ควรทำวิธีนี้ควบคู่ไปกับวิธีอื่น ๆ ด้วย เพราะว่าถ้าหากเราดื่มน้ำบ่อย ๆ แล้วจะทำให้ร่างกายของเรานั้นขับสารพิษออกมาทำให้สารนิโคติน และ สารพิษอื่น …