เกียร์ทดรอบ คืออะไร ?

คือ อุปกรณ์ส่งกำลังผ่านฟันเฟืองในรูปแบบแรงบิด ตัวเฟืองจะช่วยให้การทดรอบใช้กำลังที่น้อยลง ในขณะที่การขับเคลื่อนจะเป็นไปด้วยความเร็ว ใช้หลักการทดรอบด้วยการใช้เฟืองที่มีศูนย์กลางขนาดใหญ่ เพื่อใช้ขับเคลื่อนสิ่งที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กกว่า เฟืองทำขึ้นเพื่อส่งกำลังในรูปแบบของแรงบิด การส่งกำลังจะเกิดขึ้นเมื่อมีการทำงานของฟันเฟืองตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป

การทำงานของ เกียร์ทดรอบ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของฟันเฟือง และมีอัตราการทดรอบเริ่มต้นตั้งแต่ 1/10-1/50 และมีการแบ่ง เฟืองเกียร์ทดรอบ เป็น 5 ประเภทหลัก ๆ ได้ดังนี้

1.เฟืองเกียร์ทดรอบ แบบตรง เป็นที่นิยมมากที่สุด มีราคาถูก ทำให้สูญเสียพลังงานต่ำ มีลักษณะพิเศษที่ฟันเฟืองเป็นแนวนอนขนานไปกับเพลา เรียกว่า “เฟืองขนานเพลา” เฟืองแบบตรงเป็นอุปกรณ์ส่งกำลังระยะสั้น มีความแข็งแรงพอสมควร ใช้งานได้ดีและปลอดภัย เฟืองแบบตรงถูกนำไปใช้กับงานอุตสาหกรรมมากที่สุด

2.เฟืองเกียร์ทดรอบ แบบเฉียง เฟืองเฉียง มีลักษณะตัวเฟืองคล้ายเฟืองตรง ต่างกันที่ฟันเฟืองจะไม่ขนานกับเพลา แต่จะทำมุมเฉียงตามต้องการ อาจเอียงได้ทั้งซ้ายและขวา ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน และการออกแบบ เวลาทำงานจะมีเสียงเบา ๆ ทำงานได้ไหลลื่นดี ซี่ฟันที่ลาดเอียงทำให้การเสียดสีน้อยลง สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบขนานและแบบตั้งตรง

3.เฟืองเกียร์ทดรอบ แบบดอกจอก จะมีรูปทรงผสมผสานกันระหว่างเฟืองตรง เฟืองเฉียง และรูปกรวย ความพิเศษอยู่ที่เป็นเฟือง 2 ตัวขบกัน เพลาของทั้งคู่จะอยู่ในลักษณะตั้งฉากกันในระดับ 90 องศา เฟืองชนิดนี้จะปรับเปลี่ยนได้ตามรูปร่าง แยกออกมาเป็น 2 ประเภท คือ แบบตรง และแบบโค้ง

4.เฟืองเกียร์ทดรอบ แบบตัวหนอน จะมีชุดเกียร์ 2 ชิ้น คือ ส่วนของล้อและตัวเฟือง ให้การทำงานแบบ มีเสียงที่เงียบ ทำงานได้ต่อเนื่อง แต่จะมีการสูญเสียพลังงานสูง

5.เฟืองเกียร์ทดรอบ แบบสะพาน เป็นเฟืองเกียร์ที่มีลักษณะตรงเป็นทางยาวคล้ายสะพาน ตัวฟันเฟืองจะทำมุมประมาณ 90 องศา ต้องใช้คู่กับเฟืองตรง สามารถนำมาใช้ในการเปลี่ยนทิศทางของการเคลื่อนที่ ให้กลายเป็นการหมุนและเปลี่ยนการเคลื่อนที่เชิงเส้น ให้กลายเป็นแบบกลับไป-กลับมา

ในการใช้งานเฟืองเกียร์ทดรอบทั่วไป มักจะให้ความสนใจเลือกใช้ทั้ง 5 ประเภทดงกล่าวนี้เป็นหลัก แต่ก็ยังมีเฟืองตัวเล็ก ๆ ที่เป็นตัวเลือกอยู่อีก 3 ประเภท ได้แก่ เฟืองวงแหวน, เฟืองก้างปลา และเฟืองเกลียวสกรู ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลือกแบบชนิดพิเศษสำหรับที่เป็นงานขนาดเล็ก ซึ่งไม่สามารถที่จะใช้เฟืองทดรอบขนาดใหญ่ได้ จึงไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร